اطلاعیه دریچه مهاجرت

مهاجرت
بازدید: 777

مهاجرت پناهندگی از طریق سازمان ملل

انواع مهاجرت به کانادا
بازدید: 3619

گزارش های جدید از برنامه ی اکسپرس انتری- داشتن پیشنهاد شغلی نیز ،الزامی نیست

 90درصد دعوتنامه هایی که در نیمه ی اول سال 2017 صادر شد،بدون داشتن پیشنهاد شغلی job offer بوده است.آمار جدید منتشر شده توسط  اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) نشان می دهد که الزامی نبودن پیشنهاد شغلی ، برای سیستم اکسپرس انتری کانادایی، از بزرگترین مزایای نحوه رتبه بندی  متقاضیان است.الزامی نبودن پیشنهاد شغلی، روی  پذیرش متقاضیان کلاس  اکسپرس فدرال تاثیر  می گذارد.
عوامل سرمایه انسانی شامل سن، مهارت در زبان انگلیسی و فرانسه، تحصیلات  و سابقه ی  کاری است. در مجموع، امتیاز نامزد (CRS) نامیده می شود، که می تواند حداکثر 600 امتیاز باشد. تغییرات در پذیرش متقاضیان به شرح زیر است:نسبت متقاضیان  دعوت شده بدون پیشنهاد شغلی کانادایی از 62 درصد به 90 درصد افزایش یافت.

نسبت متقاضیان دعوت شده که در کانادا تحصیل کرده اند از 30 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.نسبت متقاضیان  نیروی کار ماهر دعوت شده از 25 درصد به 48 درصد افزایش یافته است.تعداد پروفایل هایی که واجد شرایط اکسپرس انتری  می باشند، به دلیل تغییرات افزایش یافته است.این تغییرات منجر به تغییر در مشاغل و کشور های متقاضیان شد.این تغییرات باعث کاهش تفاوت جنسیتی میان متقاضیان شده است. تغییر رتبه بندی شغلی IRCC می گوید که کاهش امتیازمربوط به داشتن پیشنهاد شغلی ،تاثير قابل توجهی بر روی ترکیب شغل های متقاضیان  اکسپرس انتری گذاشته است.

به عنوان مثال، قبل ازاین  تغییرات ، رشته ی معاملات صنعتی، برق و ساخت (NOC 72) رتبه ی چهارم ا را دارا بود ،با اعمال تغییرات مربوط به پیشنهاد شغلی به رده ی چهاردهم رسید.10 دسته شغلی که بیشترین تعداد  دعوت نامه اکسپرس  انتری ،پس از تغییرات را دریافت نمودند:NOC 21 - مشاغل تخصصی  در علوم طبیعی و کاربردیNOC 11 - مشاغل حرفه ای در کسب و کار و امور مالیNOC 01-05 - اشخاص تخصصی مدیریت متوسطNOC 12 - سرپرستان اداری و مالیNOC 22 - مشاغل فنی مربوط به علوم طبیعی و کاربردیNOC 40 - مشاغل حرفه ای در خدمات آموزشیNOC 62 - سرپرستان فروش خرده فروشی و شغل فروش تخصصیNOC 31 - مشاغل حرفه ای در سلامت (به جز پرستاری)NOC 05 - مدیریت متوسط در تجارت خرده فروشی و عمده فروشی و خدمات مشتریNOC 63 - سرپرستان خدمات و اشخاص خدمات تخصصی IRCC دانشجویان بین المللی ،  که مدرک تحصیلی کانادایی بالاتر از دبیرستان،دارند را به عنوان "گروه  اصلی متقاضیان  اکسپرس انتری  به دلیل سن، تحصیلات، مهارت و سابقه کار "اعلام می کند.
بازدید: 1459تاریخ انتشار : 1396/10/25