دانشگاه ها و کالج های کانادایی که آزمون زبان دوولینگو را میپذیرند:

 

نام مرکز

شماره

Adler University in Vancouver

1.     

Algoma University

2.     

Ambrose University

3.     

Brandon University

4.     

Canadian Mennonite University - Graduate

5.     

Concordia University - Montreal

6.     

Emily Carr University of Art + Design *

7.     

Fairleigh Dickinson University, Vancouver Campus

8.     

Lakehead University

9.     

Liaison College

10. 

Memorial University of Newfoundland

11. 

Nipissing University

12. 

Saint Marys University (Canada)

13. 

Simon Fraser University Graduate Studies

14. 

St. Stephens University - Graduate

15. 

Thompson Rivers University

16. 

Trinity Western University

17. 

University Canada West - Graduate

18. 

University of Alberta

19. 

University of Calgary

20. 

University of Guelph

21. 

University of Lethbridge

22. 

University of Manitoba

23. 

University of New Brunswick - Graduate MBA Saint John

24. 

University of Northern British Columbia (UNBC)

25. 

University of Prince Edward Island (UPEI)

26. 

University of Saskatchewan

27. 

University of Windsor

28. 

Vancouver Island University

29. 

Western University - Graduate Studies

30.