• خانه
  • اخبار
  • مهاجرت
  • پذیرش مجدد برنامه ی حمایت از پدر مادر ها و پدر بزرگ و مادر بزرگها از ابتدای سال 2018

دوره های تحصیلی آنلاین

اخبار روز کانادا
بازدید: 148

پذیرش مجدد برنامه ی حمایت از پدر مادر ها و پدر بزرگ و مادر بزرگها از ابتدای سال 2018

شهروندان کانادایی و ساکنان دائم کانادا می توانند از ابتدای سال 2018 برای ورود والدین و پدربزرگ و مادربزرگشان به کانادا اقدام کنند.
اداره ی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا از سال 2017  برای حمایت از والدین برنامه ی جدیدی را ارائه داد.تا برای متقاضیان در دسترس و عملی باشد.اکنون متقاضیان حمایت والدین ابتدا باید از طریق فرم تمایل به اسپانسری  به اداره ی مهاجرت و شهروندی اعلام نما یند.سپس اداره ی مهاجرت و شهروندی به طور تصادفی از میان متقاضیان گزینش می کند.   IRCC

احمد حسن، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی، اعلام کرد فرم «تمایل  به اسپانسری» در روز 2 ژانویه 2018 در کسانی که مایل به درخوند است حمایت از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود در سال 2018 هستند باید ابتدا این فرم آنلاین را پر کنند این فرم  تا ظهرروز اول فوریه  قابل  اقدام است.

برای کمک به کارایی سیستم و اجازه دادن به افرادی که  واجد شرایط اسپانسری والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود هستند. مهم است که تنها کسانی که شرایط  مالی اسپانسری را دارند باید ثبت نام نمایند.. سوالاتی  نیز به نسخه 2018 فرم "تمایل به اسپانسری" اضافه شده است تا افراد بتوانند ،ه خود را ارزیابی کند که آیا واجد شرایط حمایت هستند یا خیر.


احمد حسن، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا:
پیوستن اعضای  خانواده ها به یکدیگر ، یکی از اولویت های دولت کانادا است. در 2 ژانویه، من از کسانی که واجد شرایط اسپانسری هستند دعوت می کنم تا فرم تمایل به اسپانسری  والدین و پدربزرگ و مادربزرگشان را  به کانادا بفرستند.

بازدید: 2051تاریخ انتشار : 1396/10/05