استان نووا اسکوشیا مهاجر آشنا به زبان فرانسوی میپذیرد

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 478

گزارش شغلی جوشکار

جاب آفر
بازدید: 120

همایش بزرگ مهاجرت به کانادا و استرالیا - مشهد - بهمن 1397

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 1930

نگاهی به روابط روسیه و کانادا

اخبار روز کانادا
بازدید: 17

افزایش تعرفه های مهاجرت به کبک (2018)

از 1 ژانویه 2018 هزینه های خدمات اداره مهاجرت افزایش پیدا خواهد کرد.


درخواست CSQ

سرمایه گذاری تا قبل از 1 ژانویه 2018 : 15111 دلار کانادا بعد از 1 ژانویه 2018 : 15235 دلار کانادا

خود اشتغالی تا قبل از 1 ژانویه 2018 : 1053 دلار کانادا بعد از 1 ژانویه 2018 : 1062 دلار کانادا

نیروی متخصص تا قبل از 1 ژانویه 2018 : 779 دلار کانادا بعد از 1 ژانویه 2018 : 785 دلار کانادا

هر نفر همراه (غیر از روش سرمایه داری) تا قبل از 31 دسامبر 2016 : 167 دلار کانادا بعد از 1 ژانویه 2018 : 168 دلار کانادالیست کامل هزینه ها در لینک زیر از سایت کبک
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/Frais_2018.pdf


تعرفه جدید دولتی خدمات اداری استان کبک در سال 2018

 

از تاریخ 1 ژانویه 2018، هزینه های خدمات اداری افزایش می یابد .

برای اطلاع از  قیمتهای جدید به جدول زیر مراجعه کنید:

 

 

مهاجرت دائمی

تا31 دسامبر2017

از 1 ژانویه 2018

سرمایه گذاری

15 111 $ CA

15 235 $ CA

کارآفرینی

1 053 $ CA

1 062 $ CA

نیروی کار ماهر

779 $ CA

785 $ CA

اعضای  خانواده متقاضی اصلی

مگر اینکه یک برنامه در زیر رده سرمایه گذاری باشد

167 $ CA

168 $ CA

ارسال در خواست کارفرما برای اعتبار دائم شغل

194 $ CA

196 $ CA

 

 

 

درخواست تعهد

تا31 دسامبر2017

از 1 ژانویه 2018

برای خود متقاضی

277 $ CA

279 $ CA

برای اعضای خانواده ی متقاضی

111 $ CA

112 $ CA

 

 

 

 

اقامت موقت

تا31 دسامبر2017

از 1 ژانویه 2018

درخواست سی ای کیو (CAQ)

   

اشتغال موقت

194 $ CA

196 $ CA

پیشنهاد شغلی موقت ازطرف کارفرما

194 $ CA

196 $ CA

دانشجوی خارجی

111 $ CA

112 $ CA

ساکن موقت برای درمان پزشکی

111 $ CA

112 $ CA

 

این افزایش قیمت مربوط به هزینه های مورد نیاز تحت قانون مهاجرت کبک است.
بازدید: 1507تاریخ انتشار : 1396/09/28