جمعیت کانادا


 کانادا از نظر جمعیت در رتبه ی 38 در میان کشورهای جهان، قرار دارد و از نظر وسعت دومین ،کشور جهان است.

بنابراین اکثر مناطق کانادا بسیار کم جمعیت،هستندبیشترین جمعیت کانادا ،در  تورنتو، مونترال، ونکوور، کلگری و ادمونتون، سکونت دارند.

رشد جمعیت کانادا از طریق روش های مختلف، مانند جمعیت بومی، گسترش قلمرو و مهاجرت انسانی، تحت تاثیر قرار گرفته است. کانادا، به عنوان یک کشور جدید، مهاجرپذیر است که همین عاملی برای  رشد  جمعیت ،در طول زمان   بوده است. کانادایی ها حدود 0.5 درصد کل جمعیت جهان را تشکیل می دهند.در سرشماری سال 2016 جمعیت کل کانادا  35151،728 نفر بوده  که در مقایسه با سال 2011، حدود 5.0 درصد افزایش یافته است.

بین سالهای 1990 تا  2008، جمعیت کانادا  5.6 میلیون نفر افزایش یافته است، که رشد 20.4 درصدی است.

با وجود اینکه تراکم جمعیت کانادا کم است، بسیاری از مناطق جنوب آن  مانند جنوب انتاریو، تراکم جمعیت بالایی  دارد.

سرزمینهای وسیعی در شمال کانادا غیر قابل کشت است و نمی تواند،قابل سکونت باشد،. بنابراین، تراکم جمعیت کانادا بستگی به منطقه متفاوت است.