ساسکاچووان

فهرست مشاغل برنامه ی استانی ساسکاچوانSINP متقاضیان تشکیل پرونده ی SINP ممکن است نیاز به ارائه مستندات مربوط به وضعیت شغلی خود یا صدور مجوز داشته باشند. لیست زیر را ببینید. اگر این مدرک مورد نیاز است، درخواست شما برای پردازش متوقف می شود ،تا زمانی که این مدرک ارائه شود .تمام مدارک مورد نیاز، باید در پرونده ی شما باشد ،در غیر این صورت ،درخواست شما به عنوان ناقص برگردانده شده و هزینه درخواست شما بازپرداخت نخواهد شد.این مشاغل طی 5 سال آینده در ساسکاچوان پیش بینی می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد پیش بینی تقاضای اشتغال ساسکاچوان، لطفادر مورد چشم انداز دقیق شغلی مطالعه کنید.

کد شغل

(NOC)

عنوان شغل

مدارک لازم برای مشاغلی که نیاز به گواهینامه های خاص داشته باشند

0211

مدیران مهندسی ارائه گواهینامه عضویت در انجمن مهندسان حرفه ای و دانشمندان علوم زمین ساسکاچوان که نشان می دهد در آزمونهای این انجمن نمره ی لازم را کسب نموده اید.(APEGS)

2131

مهندسین عمران ارائه گواهینامه عضویت در انجمن مهندسان حرفه ای و دانشمندان علوم زمین ساسکاچوان که نشان می دهد در آزمونهای این انجمن نمره ی لازم را کسب نموده اید. (APEGS)

2132

مهندسان مکانیک ارائه گواهینامه عضویت در انجمن مهندسان حرفه ای و دانشمندان علوم زمین ساسکاچوان که نشان می دهد در آزمونهای این انجمن نمره ی لازم را کسب نموده اید. (APEGS)

2133

مهندسین برق و الکترونیک ارائه گواهینامه عضویت در انجمن مهندسان حرفه ای و دانشمندان علوم زمین ساسکاچوان که نشان می دهد در آزمونهای این انجمن نمره ی لازم را کسب نموده اید. (APEGS)

2141

مهندسین صنایع و تولید ارائه گواهینامه عضویت در انجمن مهندسان حرفه ای و دانشمندان علوم زمین ساسکاچوان که نشان می دهد در آزمونهای این انجمن نمره ی لازم را کسب نموده اید. (APEGS)

2147

مهندسان کامپیوتر (به جز مهندسان نرم افزار و طراحان ارائه گواهینامه عضویت در انجمن مهندسان حرفه ای و دانشمندان علوم زمین ساسکاچوان که نشان می دهد در آزمونهای این انجمن نمره ی لازم را کسب نموده اید. (APEGS)

2151

مهندسین معماری یا مدارک تحصیلی از هیئت صدور گواهینامه معماری کانادا (CACB) ارائه دهید.یامستندات از هیئت صدور گواهینامه معماری کانادا (CACB) نشان دهد که شما قبول شده در برنامه ی مهندسین معماری خارجی (BEFA)هستید و دعوت نامه برای درخواست خوداشتغالی نیز دارید.

2154

زمین شناسان ارائه گواهینامه از هیئت آزمون کانادایی نقشه برداران حرفه ای (CBEPS) که وضعیت پرونده ی شما و واجد شرایط بودن شما در آزمون هایCBEPS. نشان دهد

2173

مهندسان نرم افزار و طراحان ارائه مستندات زیر از انجمن حرفه ای فناوری اطلاعات کانادا (CIPS):عضویت متقاضی به عنوان یک متخصص فناوری اطلاعات در (AITP)؛ یا،عضویت متقاضی به عنوان یک متخصص سیستم های اطلاعاتی در (I.S.P)؛ یا،عضويت متخصص به عنوان يک متخصص فناوري اطلاعات کانادادر (ITCP).برای اطلاعات بیشتر، از سایت گواهینامه های استانی کانادایی بخش متخصصین فناوری اطلاعات (CIPS) بازدید کنید.

2175

طراحان سایت و توسعه دهندگان وب ارائه مستندات زیر از انجمن حرفه ای فناوری اطلاعات کانادا (CIPS):عضویت متقاضی به عنوان یک متخصص فناوری اطلاعات در (AITP)؛ یا،عضویت متقاضی به عنوان یک متخصص سیستم های اطلاعاتی در (I.S.P)؛ یا،عضويت متخصص به عنوان يک متخصص فناوري اطلاعات کانادادر (ITCP).برای اطلاعات بیشتر، از سایت گواهینامه های استانی کانادایی بخش متخصصین فناوری اطلاعات (CIPS) بازدید کنید.

4151

روانشناسان ارائه گواهینامه از کالج روانشناسی ساسکاچوان که واجد شرایط بودن شما را برای این استان تایید می کند.

4212

کارمندان خدمات اجتماعی داشتن یک نامه از انجمن امور اجتماعی کانادا که نشان دهد که مدارک تحصیلی خارجی شما معادل یک لیسانس کانادایی یا کارشناسی امور اجتماعی کانادا است.

4214

مربیان و دستیاران پیش دبستان و دبستان ارائه مدارک تحصیلی از وزارت آموزش و پرورش که نشان دهند واجد شرایط صدور گواهینامه آموزش ابتدایی کودک هستید

3211

تکنسین آزمایشگاه پزشکی مجوز معتبر موقت یا دائم از انجمن متخصصان آزمایشگاه پزشکی ساسکاچوان ارائه دهید

3216

سونوگرافی مدارک ارائه شده از Sonography Canada که نشان دهد در آزمونهای آن نمره ی لازم را کسب نموده ایدیامدارک تاییدیه امتحان (ECL) یا مدارک گواهی Sonography برای Sonography Diagnostic Medical (ARDMS) ارائه دهید.توجه: امتحانات ARDMS را می توان در مراکز مختلف در سراسر جهان از طریق VUE پریسون برگزار می شود.

0124

مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی لازم نیست

0423

مدیران خدمات اجتماعی، و اصلاحی لازم نیست

1112

تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری لازم نیست

1122

مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت کسب و کار لازم نیست

1123

مشاغل حرفه ای در تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی لازم نیست

2211

تکنسین های شیمی لازم نیست

2212

متخصصان زمین شناسی و تکنسین ها لازم نیست

2121

زیست شناسان و علوم مرتبط لازم نیست

2123

نمایندگان ، مشاوران و متخصصان کشاورزی لازم نیست

2225

تکنسین ها و متخصصان باغبانی لازم نیست

2231

مهندسین عمران و تکنسین عمران لازم نیست

2241

تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک لازم نیست

2242

تکنسین های خدمات الکترونیک (تجهیزات خانگی و تجاری لازم نیست

2243

تکنسین های فنی و مکانیک صنعتی لازم نیست

2253

تکنیسین نقشه کشی لازم نیست

6331

برش گوشت باید پرونده ی اکسپرس انتری را در اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا ، تشکیل دهد و گواهینامه صلاحیت از کمیته صنایع دستی ساسکاچوان (SATCC) ارائه کنند که نیازمند ارزیابی مقدماتی و مرحله ی بعد آزمون کتبی است

7231

مکانیک باید پرونده ی اکسپرس انتری را در اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا ، تشکیل دهد و گواهینامه صلاحیت از کمیته صنایع دستی ساسکاچوان (SATCC) ارائه کنند که نیازمند ارزیابی مقدماتی و مرحله ی بعد آزمون کتبی است

7272

سازنده ی کابینت باید پرونده ی اکسپرس انتری را در اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا ، تشکیل دهد و گواهینامه صلاحیت از کمیته صنایع دستی ساسکاچوان (SATCC) ارائه کنند که نیازمند ارزیابی مقدماتی و مرحله ی بعد آزمون کتبی است

7311

مکانیک صنعتی باید پرونده ی اکسپرس انتری را در اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا ، تشکیل دهد و گواهینامه صلاحیت از کمیته صنایع دستی ساسکاچوان (SATCC) ارائه کنند که نیازمند ارزیابی مقدماتی و مرحله ی بعد آزمون کتبی است

7312

مکانیک ماشینهای سنگین باید پرونده ی اکسپرس انتری را در اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا ، تشکیل دهد و گواهینامه صلاحیت از کمیته صنایع دستی ساسکاچوان (SATCC) ارائه کنند که نیازمند ارزیابی مقدماتی و مرحله ی بعد آزمون کتبی است

7321

تکنسین های تعمیر خودرو، مکانیک کامیون و اتوبوس باید پرونده ی اکسپرس انتری را در اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا ، تشکیل دهد و گواهینامه صلاحیت از کمیته صنایع دستی ساسکاچوان (SATCC) ارائه کنند که نیازمند ارزیابی مقدماتی و مرحله ی بعد آزمون کتبی است

7322

تعمیرات موتور و بدنه ی خودرو باید پرونده ی اکسپرس انتری را در اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا ، تشکیل دهد و گواهینامه صلاحیت از کمیته صنایع دستی ساسکاچوان (SATCC) ارائه کنند که نیازمند ارزیابی مقدماتی و مرحله ی بعد آزمون کتبی است

7237

جوشکارها باید پرونده ی اکسپرس انتری را در اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا ، تشکیل دهد و گواهینامه صلاحیت از کمیته صنایع دستی ساسکاچوان (SATCC) ارائه کنند که نیازمند ارزیابی مقدماتی و مرحله ی بعد آزمون کتبی است

0811

مدیران تولید و ماهیگیری منابع طبیعی لازم نیست

0821

مدیران کشاورزی لازم نیست

0911

مدیران کارخانه ها لازم نیست

0912

مدیران صنایع لازم نیست