مهاجرت به کانادا - اقامت کانادا

مهاجرت به کانادا
 
مهاجرت به کانادا از دیرباز مورد علاقه شمار بسیاری از مردم سراسر جهان و از جمله هموطنان ایرانی بوده است.

اما روش های مهاجرتی کانادا همواره در حال تغییر هستند. اداره مهاجرت و شهروندی کانادا و همچنین ادارت مهاجرت استانی کانادا به طور مداوم برنامه های مهاجرتی خود را به روز رسانی می کنند تا اطمینان حاصل شود که مهاجرت به کانادا برای افراد و خانواده های آنها موفقیت آمیز بوده باشد، چه برای تازه واردان و چه برای کشور کانادا.

در حال حاضر بیش از 60 برنامه برای مهاجرتی به کانادا وجود دارد. به همین دلیل، مسیر هر متقاضی برای مهاجرت کانادا منحصر به فرد خواهد بود.

به طور کلی مهاجرت به کانادا برای گروه های زیر وجود دارد:

-          افراد متخصص و نیروهای کار

-          الحاق خانواده (همسر و والدین)

-          افراد سرمایه گزار و کارآفرین و خوداشتغالی

-          دانشجویان و دانش آموزان

-          سایر گروه ها

سهیل ملااحمدی، مشاور رسمی مهاجرت کانادا عضو انجمن ICCRC و تیم حقوقی دریچه مهاجرت آماده است تا به شما در انتخاب بهترین مسیر برای رسیدن به اهداف تان کمک نماید.

برای بررسی شرایط مهاجرتی خود پیشنهاد میکنیم فرم ارزیابی مهاجرتی کانادا را تکمیل و ارسال نمایید. فرم ارزیابی شما توسط وکیل رسمی مهاجرت کانادا عضو انجمن ICCRC مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه ارزیابی طی ۳ روز کاری کانادا از طریق ایمیل خدمت تان ارسال می شود.

امروز ارزیابی رایگان خود را انجام دهید و ما شما را در دستیابی به اهداف تان مشاوره خواهیم نمود.

 

 


 برنامه های مهاجرت نیروهای متخصص و کارگران ماهر

نیروهای متخصص و کارگران ماهر افرادی هستند که برای اقامت دائم براساس میزان توانایی خود در استقرار موفق از نظر اقتصادی در کانادا انتخاب می شوند. این افراد برای اقامت دائم براساس تحصیلات، تجربه کاری، دانش انگلیسی /فرانسه و سایر اصولی که برای مفید بودنشان را در بنیان اقتصادی کانادا نشان میدهد، انتخاب می شوند.

شما یا می توانید درخواست خود را تحت برنامۀ فدرال یا یکی از برنامه های استانی ارائه دهید. چندین گزینه برای ارائه درخواستتان به عنوان یک کارمند ماهر وجود دارد که در زیر آمده است:

نیروهای متخصص و کارگران ماهر افرادی هستند که برای اقامت دائم براساس میزان توانایی خود در استقرار موفق از نظر اقتصادی در کانادا انتخاب می شوند. این افراد برای اقامت دائم براساس تحصیلات، تجربه کاری، دانش انگلیسی /فرانسه و سایر اصولی که برای مفید بودنشان را در بنیان اقتصادی کانادا نشان میدهد، انتخاب می شوند.

شما یا می توانید درخواست خود را تحت برنامۀ فدرال یا یکی از برنامه های استانی ارائه دهید.

چندین گزینه برای ارائه درخواستتان به عنوان یک کارمند ماهر وجود دارد که در زیر آمده است :

شرایط تحصیل در کانادا

شما باید از یک مدرسه، کالج، دانشگاه یا دیگر موسسات آموزشی در کانادا پذیرش گرفته باشید باید ثابت کنید که پول کافی برای پرداخت شهریه، مخارج زندگی و هزینه های مراجعت به کشور خودتان را دارید. شما باید در سلامت کامل بوده و سابقه ی ارتکاب جرم نداشته باشید. باید در مصاحبه با افسر مهاجرت او را قانع کنید که بعد از پایان تحصیلات به کشورتان مراجعت خواهید کرد.

Learn more

کار با مجوز تحصیلی بعد از فارغ التحصیلی

شما باید از یک مدرسه، کالج، دانشگاه یا دیگر موسسات آموزشی در کانادا پذیرش گرفته باشید باید ثابت کنید که پول کافی برای پرداخت شهریه، مخارج زندگی و هزینه های مراجعت به کشور خودتان را دارید. شما باید در سلامت کامل بوده و سابقه ی ارتکاب جرم نداشته باشید. باید در مصاحبه با افسر مهاجرت او را قانع کنید که بعد از پایان تحصیلات به کشورتان مراجعت خواهید کرد.

Learn more

کار داخل محیط دانشگاه بدون اجازه ی کار

شما باید از یک مدرسه، کالج، دانشگاه یا دیگر موسسات آموزشی در کانادا پذیرش گرفته باشید باید ثابت کنید که پول کافی برای پرداخت شهریه، مخارج زندگی و هزینه های مراجعت به کشور خودتان را دارید. شما باید در سلامت کامل بوده و سابقه ی ارتکاب جرم نداشته باشید. باید در مصاحبه با افسر مهاجرت او را قانع کنید که بعد از پایان تحصیلات به کشورتان مراجعت خواهید کرد.

Learn more

خارج از دانشگاه با مجوز کار

شما باید از یک مدرسه، کالج، دانشگاه یا دیگر موسسات آموزشی در کانادا پذیرش گرفته باشید باید ثابت کنید که پول کافی برای پرداخت شهریه، مخارج زندگی و هزینه های مراجعت به کشور خودتان را دارید. شما باید در سلامت کامل بوده و سابقه ی ارتکاب جرم نداشته باشید. باید در مصاحبه با افسر مهاجرت او را قانع کنید که بعد از پایان تحصیلات به کشورتان مراجعت خواهید کرد.

Learn more

برنامه های تعاونی و انترنی با مجوز کار

شما باید از یک مدرسه، کالج، دانشگاه یا دیگر موسسات آموزشی در کانادا پذیرش گرفته باشید باید ثابت کنید که پول کافی برای پرداخت شهریه، مخارج زندگی و هزینه های مراجعت به کشور خودتان را دارید. شما باید در سلامت کامل بوده و سابقه ی ارتکاب جرم نداشته باشید. باید در مصاحبه با افسر مهاجرت او را قانع کنید که بعد از پایان تحصیلات به کشورتان مراجعت خواهید کرد.

Learn more

کار بعد از فارغ التحصیلی با اجازه ی کار

شما باید از یک مدرسه، کالج، دانشگاه یا دیگر موسسات آموزشی در کانادا پذیرش گرفته باشید باید ثابت کنید که پول کافی برای پرداخت شهریه، مخارج زندگی و هزینه های مراجعت به کشور خودتان را دارید. شما باید در سلامت کامل بوده و سابقه ی ارتکاب جرم نداشته باشید. باید در مصاحبه با افسر مهاجرت او را قانع کنید که بعد از پایان تحصیلات به کشورتان مراجعت خواهید کرد.

Learn more