کیفیت زندگی در کاناداکانادا رتبه 1 کشورهای  جهان به لحاظ کیفیت  زندگی را کسب نمود.

این رتبه بندی بین 80کشور جهان بر اساس شاخص های مختلفی انجام شده است.

شاخص هایی از قبیل  مسائل شهروندی، فرهنگی،کارآفرینی،مهاجرتی ،تجاری،بازار کسب و کار،سیاسی و نظامی ،ثبات  اقتصادی برابری درآمد، سیاست پایدار، امنیت ، بهداشت عمومی و .....در این رتبه بندی تاثیر گذار بوده اند.

در سال 2017، کانادا  بین کشورهای سوئد، دانمارک، استرالیا توانست مقام اول را  از لحاظ کیفیت زندگی کسب نماید.