خوداشتغالی هنرمندان و ورزشکاران

 

اقدام از طریق مسیر خوداشتغالی :

چنانچه بر اساس تعریف قانون مهاجرت کانادا دارای دستاوردهای مهم و موفقیت بسیار زیاد اقدام از طریق خوداشتغالی هنرمندان، ورزشکاران و کشاورزان هستید ممکن است بتوانیم شما را در مسیر ذکر شده یاری نماییم.

شرایط واجدیت در این مسیر به این شرح می باشد
:

چنانچه طی 5 سال گذشته در حرفه خود به مدت حداقل 2 سال به صورت خود اشتغال سابقه کار هنری و یا ورزشی داشته اید، به این معنی که به شکل حرفه ای و قابل استناد از این راه کسب درامد کرده باشید می توانیم در این مسیر شما را یاری نماییم اگر حداقل 2 سال سابقه هنری-فرهنگی یا ورزشی در سطح ملی یا بین المللی و یا ترکیبی از این دو را دارید.

 

مشاهده ویدیو ی روش خوداشتغالی هنرمندان و ورزشکاران :


https://www.immigrationdoor.com/i-511/-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

مستندات نمونه و مدارک موثر در این روش عبارتند از: بیمه خویش فرما، بیمه ورزشکاران یا خانه هنرمندان و مشابه، قراردادهای همکاری با اشخاص، سازمان ها، باشگاه ها، گالری ها و امثالهم، تقدیرنامه، گواهی نامه های قهرمانی، مصاحبه خبری و مطبوعاتی، نمونه آثار و سایر موارد بسته به نوع سابقه فعالیت متقاضی.

 

اثبات اینکه شما به عنوان فرد خود اشتغال کسب درامد نمودید اهمیت بسزایی دارد.
در امدی که از این راه بدست آورده اید بایستی قابل ارائه بوده و حداقل 2 سال در 5 سال گذشته را پوشش دهد.

البته اهمیت این موضوع در صورتی که یک هنرمند یا ورزشکار برجسته در سطح جهانی بوده باشید وجود نخواهد داشت اما لازم است ثابت شود آن فعالیت حداقل در سطح بومی تاثیرگذار بوده و فعالیت تمام وقت و حرفه ای تان محسوب میشده و نه تفننی. مثلا اگر نقاش یا مربی هنر در شهری کوچک می باشید که در شهرتان به صورت مستقل فعالیت می نمایید و کسب درآمد کافی نموده اید برای اثبات اینکه بعدا قصد دارید در شهر کوچک متناسبی در کانادا تشکیل زندگی دهید، کافی خواهد بود. در ادامه، افرادی که تحت استخدام سازمان ها هستند و درامد خود را با سوابق بیمه تامین اجتماعی توسط کارفرما ارائه میکنند واجد شرایط خود اشتغالی نیستند
.

 

جهت تشخیص بهتر اینکه آیا شما در تعریف فرد خود اشتغال فدرال کانادا میگنجید یا خیر لازم است ابتدا فرم ارزیابی ما را به طور کامل تکمیل نموده و همچنین رزومه کامل کاری و حرفه ای خود را در داخل فرم ارزیابی پیوست نمایید.