اسپانسری خانواده


اسپانسر کردن اعضای خانواده توسط شخصی که شهروند یا مقیم دایم کانادا میباشد یکی از راه های مهاجرت دایم به کشور کانادا میباشد. در این پروسه, دو گروه از افراد در طی مراحل پرونده اقامت دایم نقش دارند:

۱. شهروند کانادایی یا دارنده اقامت دایم کانادا که وی را فرد اسپانسر مینامیم‌

۲. فرد خارجی که عضو خانواده شهروند یا مقیم دایم کانادا بوده که وی را متقاضی مینامیم.

 

بعضی از اشخاصی که میتوانند متقاضی مهاجرت دایم به کشور کانادا از طریق اسپانسرشیپی خانواده باشند در چند گروه زیر تعریف میشوند:

۱. همسر

۲. فرزندان وابسته

۳. والدین

 

مزایای مهاجرت از این روش:

۱. این روش یکی از سریع ترین روش های مهاجرتی بوده زیرا که پرونده متقاضیان به علت دارا بودن نسبت خانوادگی با شهروند یا مقیم دایم کانادا زودتر مورد بررسی قرار میگیرد.

۲. این مسیر مهاجرتی سبب میشود که اعضای خانواده دور هم جمع شوند.

 

اسپانسری همسر:

در این نوع مهاجرت، افسر اداره مهاجرت از متقاضی توقع دارد که به بهترین شکل ممکن و طی اولین پرونده ارسالی، صحت و حقیقی بودن رابطه همسری خود را با شخص کانادایی به اثبات رساند. مدارک ارایه شده باید در راستای توجیه مواد قانونی اداره مهاجرت کانادا در اثبات این رابطه و در چهارچوب خواسته شده باشند. دریچه مهاجرت با بهره گیری از دانش و تجربه مشاوران رسمی مهاجرت به کانادا عضو انجمن ICCRC، متقاضیان این مسیر را در بهترین نحوه ارایه پرونده خود به افسر اداره مهاجرت یاری خواهند نمود.

در مسیر ذکر شده، بسیار موارد دیگر علاوه بر اثبات حقیقی بودن رابطه زناشویی وجود دارد که در پرونده باید پوشش داده شوند. در غیر این صورت، نتیجه پرونده رای مثبت افسر را نخواهد پذیرفت. گوشه ای از این موارد عبارتند از:

  • روابط پیشین دو طرف حاضر در پرونده و نحوه اثبات به انتها رسیدن آن روابط
  • تشریح مسیر مهاجرتی اسپانسر پرونده
  • اثبات قصد زندگی دایم اسپانسر در کشور کانادا پس از ملحق شدن متقاضی به وی در صورتی که اسپانسر مدتی خارج از خاک کانادا زندگی کرده باشد
  • تشریح وضعیت مالیاتی اسپانسر نسبت به دولت کانادا

 

در بعضی از موارد, در صورتی که افسر تمایل مصاحبه مستقیم و رو در رو با اسپانسر یا متقاضی را داشته باشد, بر اساس قوانین مهاجرتی کانادا، شخص در تاریخ داده شده باید در مصاحبه حاضر شود و عدم حضور وی منجر به رد نهایی پرونده مهاجرتی وی می شود.
مشاوران رسمی مهاجرت حاضر در شرکت، قبل از حضور در جلسه مصاحبه، با اسپانسر و متقاضی جلسه ای را تشکیل خواهند داد و آنها را از حقوق مهاجرتی خود تحت این گروه مهاجرتی آگاه خواهند کرد.