کانادا پذیرای تعداد نامحدودی از مهاجران اوکراینی می شود

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 360

همایش بزرگ مهاجرت به کانادا و استرالیا - مشهد - بهمن 1397

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 2663

به روز رسانی برنامه نیروی کار ماهر خارجی استان منیتوبا

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 4077

روش های خرید تابعیت و اقامت دائم از طریق سرمایه گزاری

سرمایه گزاری در کشور کانادا
بازدید: 224

کارفرماهای برتر کانادا در سال 2020

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 545

کانادا اکنون هشتاد راه برنامه مهاجرتی دارد

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 1732

برنامه ی تجربه ی زندگی در کبک (PEQ) چیست؟


اگر شما در کبک تحصیل کرده یا کار کرده باشید، واجد شرایط برای مهاجرت از طریق این برنامه سریع مهاجرتی کانادا هستید.دو دسته تحت مسیر PEQ وجود دارد:
یکی برای دانشجویان خارجی و دیگری برای افراد با تجربه کاری در کبک.مهاجرت به کبک، دو مرحله دارد.ابتدا متقاضی برای صدور گواهینامه "CSQ" اقدام می کند.این گواهینامه یک سند است که به شخص اجازه می دهد تا به کبک برود. پس از اینکه متقاضی CSQ را دریافت کرد، می تواند از سازمان مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) در خواست ویزای دائم کند، این درخواست برای تصویب به دولت فدرال ارسال می شود. مقامات مهاجرت فدرال در درجه اول پرونده های متقاضیان را از نظر سوابق کیفری و پزشکی بررسی می کنند.
متقاضیانی که واجد شرایط برای PEQ نباشند اما دارای تجربه کار یا تحصیل در کبک هستند ،می توانند درخواست یک CSQ از طریق مسیر نیروی ماهر Quebec بدهند.

تحصیل افرادخارجی در کبک :افراد واجد شرایط از این قرار هستند:• شخص باید یک مدرک تحصیلی از یک موسسه مورد تایید وزارت آموزش و پرورش کبک در مدت 36 ماه گذشته گذرانده باشد.• شخص باید حداقل 1800 ساعت در کبک تحصیل کرده باشد• شخص باید نشان دهد که او موفق شده به سطح متوسط فرانسه در یک موسسه آموزشی در کبک برسد، اگر مطالعات او به زبان فرانسوی تکمیل نشد ،در یک آزمون استاندارد زبان فرانسوی که توسط دولت کبک تایید شود ،باید موفق شود.اشتغال به کار موقت افراد خارجی در کبک:افراد واجد شرایط از این قرار هستند:• شخص باید 12 ماه از 24 ماه گذشته را تجربه کاری در کبک ،در یک حرفه ی تخصصی یا مدیریتی داشته باشد.

در زمان درخواست شخص باید مشغول به کار باشد و بتواند موقعیت قانونی خود را در کبک را نشان دهد• شخص باید نشان دهد که او موفق شده به سطح متوسط فرانسه در یک موسسه آموزشی در کبک برسد، اگر مطالعات او به زبان فرانسوی تکمیل نشد ،در یک آزمون استاندارد زبان فرانسوی که توسط دولت کبک تایید شود ،باید موفق شود. مزیت مهم این برنامه این است که مقامات مهاجرت کبک ، ارزیابی برنامه های تحت PEQ را بسیار سریع انجام دهند.و پذیرش افرادی که CSQ دارند، در سطح پذیرش فدرال اولویت دارند و پردازش می شوند.

بازدید: 4516تاریخ انتشار : 1396/09/10