دسته بندی تجربیات کانادایی

افرادی که تجربه ی کار در کانادا را داشته باشند، چه بصورت نیروی کار موقت خارجی و یا به عنوان تجربه‌ی کار بعد از فارق التحصیلی، می توانند با استفاده از این برنامه درخواست اقامت دائم بدهند.

کلاس تجربه کار کانادایی (CEC) برنامه ایست که افرادی که دانش، مهارت و تجربه‌ی مورد نیاز برای موفقیت در کانادا را دارند شناسایی می‌کند. با استفاده از این برنامه افرادی که تجربه‌ی کار در کانادا را داشته و واجد شرایط باشند می‌توانند برای اقامت دائم در کانادا درخواست بدهند.

متقاضیان می‌توانند از درون کانادا نیز برای این برنامه اقدام نمایند بدون آنکه نیاز به ترک کانادا داشته باشند.

پس افرادی که مشغول تحصیل در کانادا می‌باشند و یا بطور موقت در کانادا کار می‌کنند می‌توانند از طریق این برنامه برای اقامت دائم کانادا درخواست بدهند.

ملزومات درخواست اقامت از طریق کلاس تجربه کار کانادایی

متقاضیان برای واجد شرایط بودن برای CEC از طریق روش ورود سریع باید شرایط زیر را داشته باشند:

·       داشتن حداقل تجربه 12 ماه کار در کانادا که این تجربه کاری باید مربوط به 3 سالِ منتهی به تاریخِ ارائه‌ی درخواست باشد. این تجربه‌ی کاری می تواند 12 ماه کار تمام وقت بوده و یا کار پاره وقت معادل آن باشد.

·       تجربه‌ی کاری آنها باید مربوط که یک کار دارای مجوز باشد.

·       در هر کدام از تکنیک‌های زبان (نوشتن، خواندن،گوش دادن و صحبت کردن)، نمره‌ی مورد نیاز برای کار خود را کسب کرده باشند.

·       قصد زندگی خارج از کبک را داشته باشند.

خود اشتغالی و تجربه‌ی کاری در زمانی که متقاضی دانشجوی تمام وقت بوده باشد مورد قبول نیست.

توجه: استان کبک از برنامه‌ی ورود سریع استفاده نکرده و برنامه‌ی مخصوصی برای جذب نیروی کار متخصص دارا می‌باشد. لذا در صورت قصد مهاجرت به کبک، متقاضی باید از طریق برنامه نیروی متخصص کبک اقدام نماید.


تجربه کار تخصصی

متقاضیان برای آنکه واجد شرایط درخواست برای این برنامه باشند باید تجربه کار تخصصی کانادایی مربوط به 3 سال گذشته داشته باشند. طبق طبقه‌بندی ملی مشاغل کانادا (NOC)، تجربه‌ی کار تخصصی بصورت زیر تعریف می‌گردد:

·       مشاغل مدیریتی (سطح مهارت 0)

·       مشاغل حرفه‌ای (مهارت نوع A)

·       مشاغل فنی و بازرگانی تخصصی (مهارت نوع B)


این تجربه کاری باید حداقل به میزان زیر باشد:

·       12 ماه کار تمام وقت

12 ماه کار 30 ساعت در هفته = 1 سال کار تمام وقت = 1560 ساعت کار

·       به همان میزان ساعت، کار پاره وقت

24 ماه کار 15 ساعت در هفته =  1 سال کار تمام وقت = 1560 ساعت کار

12 ماه کار 30 ساعت در هفته در بیش از یک شغل = 1 سال کار تمام وقت = 1560 ساعت کار

اگر متقاضی نتواند نشان بدهد که تجربه کاری او منطبق با طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) است، درخواست او مورد پذیرش نخواهد بود.

تحصیلات

برای اقدام از طریق کلاس تجربه کار کانادایی، تحصیلات مورد نیاز نیست. اما داشتن تحصیلات می‌تواند برای متقاضی در روش ورود سریع امتیاز مثبت داشته باشد، اما در صورتی که:

·       متقاضی درون کانادا تحصیل کرده باشد و دارای مدرکی از یک دبیرستان یا دانشگاه کانادایی باشد.

·        گواهی نامه‌ی مدرک تحصیلی (ECA) که توسط یک نهاد معتبر صادر شده باشد و نشان دهد که مدرک متقاضی معادل یکی از مدرک‌های کاملِ تحصیلی دبیرستانی و یا دانشگاهی کانادا است.

تسلط بر زبان خارجه

حداقل سطح مورد نیاز زبان عبارت است از:

·       داشتن نمره 7 در سیستمِ سنجِش زبان کانادا (CLB) برای سطح مهارت 0 یا مشاغل نوع A

·       داشتن نمره 5 در سیستمِ سنجِش زبان کانادا (CLB) برای مشاغل نوع B

این نمره ها شامل مهارت های 4 گانه‌ی زبان می‌باشد.

نتایج آزمون زبان متقاضی که نشان دهنده‌ی مهارت مورد نیاز در زبان های فرانسوی یا انگلیسی وی باشد باید در پروفایل روش ورود سریع او وارد شده باشد. لازم به ذکر است که نمره‌ی زبان باید حداکثر مربوط به 2 سال قبل باشد.

متقاضی اصلی

شخصی که درخواست را ثبت می‌کند، "متقاضی اصلی" است. در صورتی که همسر متقاضی نیز واجد شرایط درخواست برای روش ورود سریع باشد یکی از آنها و یا هر دو می‌توانند برای روش ورود سریع درخواست بدهند.

سایر ملزومات

·       متقاضی باید مجاز به زندگی در کانادا باشد.

·       متقاضی باید قصد زندگی خارج از استان کبک را داشته باشد.

 

معیار های انتخاب برای کلاس تجربه کار کانادایی

برای اقدام از طریق کلاس تجربه کار کانادایی، لازم نیست تجربه کاری متقاضی پیوسته باشد.

در زمان ارائه درخواست، نیازی نیست که متقاضی مشغول به کار باشد. اما باید وضعیت موقت کاری او در زمان بررسی تجربه کاری اش مشخص باشد.

سابقه‌ی خود اشتغالی و یا کار غیر رسمی و بدون مجوز، در بررسی تجربه کاری متقاضی به حساب نیامده و شخصی که بطور غیر قانونی در کانادا کار کرده باشد ممکن است برای زندگی در کانادا غیر مجاز شناخته بشود.

مرخصی با حقوق اگر به میزان معقول باشد، جزء سابقه کاری متقاضی محسوب می‌شود. ( برای مثال دو هفته مرخصی با حقوق در طول 52 هفته سابقه کار ارائه شده برای بررسی)

بررسی سابقه کار برای درخواست های ارسال شده بعد از 2 ژانویه 2013 میلادی

متقاضیان باید دارای حداقل 12 ماه کار تخصصی تمام وقت در کانادا ( و یا به میزان معادل آن کار پاره وقت) بوده و سابقه کاری آنها باید سطح 0، نوع A و یا نوع B بوده و مربوط به 36 ماه قبل از ارائه درخواست باشد.

علاوه بر موارد بالا، متقاضی باید:

·       اقدامات مشروح در بیانیه‌ی تنظیم شده برای شغل مورد نظر در NOC را انجام داده باشد.

·       تعداد قابل توجهی از مسئولیت های تنظیم شده برای شغل مورد نظر در NOC را انجام داده باشد.

سابقه کار همزمان با تحصیلات تمام وقت برای متقاضی به عنوان سابقه کار کانادایی محاسبه نخواهد شد (برای مثال کار در دانشگاه).

تعیین وضعیت استخدام متقاضی

متقاضیان برنامه CEC باید افیسر اداره مهاجرت را متقاعد کنند که تمامی ملزومات این برنامه را دارا می‌باشند.

از آنجایی که سابقه خود اشتغالی برای برنامه CEC مورد قبول نمی باشد، باید استخدام متقاضی توسط یک مجموعه تایید شود.

متقاضی اصلی باید مدارک کار کانادایی خود را به شرح ذیل تهیه کرده و ارائه دهد:

-         یک روگرفت از آخرین جواز کاری ( مگر اینکه متقاضی معاف از مجوز باشد).

-         روگرفت از آخرین اطلاعات مالیاتی و اعلان ارزیابی (NOA) که توسط آژانس دستمزد کانادا (CRA) صادر شده باشد.

-         و سایر مدارک کمک کننده از جمله نامه‌ی تایید سابقه کار توسط کارفرما.

در هر صورت وظیفه‌ی اثبات اینکه متقاضی واجد شرایط کلاس تجربه کار کانادایی می‌باشد بر عهده‌ی خود متقاضیست. تمامی متقاضیان باید مدارک کافی را برای سابقه کاری خود ارائه دهند، از جمله مدارکی که نشان دهد سابقه کاری آنها زیر نظر و مربوط به یک کارفرما بوده است.

برای تعیین اینکه سابقه کار متقاضی از نوع خود اشتغالی بوده یا زیر نظر یک کارفرما، آفیسر اداره مهاجرت موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

·       میزان کنترل و اختیار متقاضی در مورد چگونگی و انجام کاری که انجام داده است و روش هایی که برای انجام کار مورد استفاده قرار داده است.

·       اینکه متقاضی تا چه اندازه مالک ابزارها تجهیزات لازم برای انجام کار بوده است.

·       اینکه متقاضی تا چه میزان باید کار را بصورت شخصی انجام می داده و اینکه آیا امکان و اجازه‌ بکار گیری نیروی کار کمکی را داشته است یا خیر.

·       اینکه تا چه اندازه میزان ریسک اقتصادی کار انجام شده توسط متقاضی تعیین می‌شده و اینکه متقاضی برای انجام کار سرمایه گذاری کرده است یا خیر و بطور کلی میزان استقلال متقاضی در تصمیم گیری های اقتصادی که وی را در معرض سود و زیان اقتصادی قرار داده باشد.

·       و سایر موارد مربوط مثل مدارک مربوط به قرار داد کاری متقاضی.

در بررسی سابقه کاری افراد حرفه‌ای مثل مهندس ها، پزشک‌ها و مشاورین IT، تعیین میزان کنترل فرد متقاضی ، کاری دشوار است.

چرا که با توجه به میزان تخصصی که در کار خود دارند، ممکن است نیازی به جهت دهی فعالیت های روزانه خود نداشته باشند. در زمان بررسی میزان کنترل متقاضی، بسیار مهم است که میزان کنترل کارفرما بر روی فعالیت های روزانه متقاضی و همچنین میزان تاثیر کار فرما بر روی وی بررسی شود. علاوه بر این مشاغلی نیز وجود دارند که در آن یک فرد می تواند بسته به نوع استخدام، خود اشتغال باشد و یا زیر نظر یک کار فرما.

بطور کلی افرادی که کار مشاوره ای و یا کار قراردادی انجام می دهند، خود اشتغال در نظر گرفته می شوند.

برای مثال افرادی که بطور مستقل در بخش املاک مشغول بکار هستند. بطور مشابه افرادی که روی کاری که برای آن استخدام شده اند مالکیت و کنترل قابل توجهی داشته باشند نیز خود اشتغال در نظر گرفته می شوند.


در صورتی که متقاضی در مورد وضعیت استخدامی خود مطمئن نبوده مدارکی نیز برای تعیین وضعیت خود نداشته باشد، می تواند از آژانس دستمزد کانادا (CRA) درخواست حکم تعیین وضعیت استخدامی بدهد. این حکم مشخص می کند که سابقه کاری متقاضی از نوع خود اشتغالی بوده است یا زیر نظر کارفرما و اینکه آیا این سابقه کاری برای کلاس تجربه کار کانادایی قابل قبول است یا خیر. در نهایت این حکم نیز باید همراه سایر مدارک ضمیمه ی درخواست کلاس تجربه کار کانادایی بشود.

هر کدام از درخواست های CEC بطور جداگانه بررسی شده و تصمیم گیری نهایی بر عهده‌ی آفیسر اداره مهاجرت قرار داده می شود.

علیرغم اینکه حکم آژانس دستمزد کانادا (
CRA) می تواند به آفیسر اداره مهاجرت برای تصمیم گیری کمک کند، این حکم هرگز یک گواهی تعیین کننده نمی باشد. تصمیم نهایی در مورد تعیین نوع سابقه کاری متقاضی بر عهده ی آفیسر اداره مهاجرت می باشد.

افراد خارجی که واجد شرایط بودنشان برای کلاس تجربه کار کانادایی تایید می شود و مجوز کار آنها در کانادا در حال انقضاست، تا زمانی که درخواست آنها برای اقامت دائم در حال بررسی است، مجوز کاریشان تمدید می شود.