آخرین امتیازهای قبولی در اکسپرس انتری (ورود سریع)

 

دعوتنامه‌ی درخواست اقامت

متقاضیانی که حائز شرایط اولیه ورود سریع بوده و در بانک کار ثبت نام نموده باشند، بطور خودکار وارد لیست نامزدهای ورود سریع خواهند شد. پس از ورود به این لیست، برای هر متقاضی با توجه به برنامه ای که برای آن اقدام کرده و برای آن واجد شرایط می‌باشد، دعوتنامه ی درخواست اقامت (ITA) ارسال خواهد شد.

دعوتنامه ی درخواست اقامت (ITA) نامه ایست که بصورت خودکار و از طریق اکانت آنلاین هر متقاضی، برای او ارسال می‌گردد.

این دعوتنامه برای متقاضیانی ارسال می‌گردد که در لیست نامزدهای ورود سریع دارای رتبه های برتر باشند. این رتبه بر پایه ی امتیاز آنها در سیستم جامع رده بندی (CRS) تعیین می‌شود.

متقاضیانی که گواهینامه‌ی نامزدی استانی را دارند، 600 امتیاز بیشتر در CRS دریافت نموده و معمولا در اولین دورِ بعدی ارسالِ دعوتنامه ها، برای آنها دعوتنامه درخواست اقامت ارسال می‌گردد.

وقتی که یک دورِ اصلی ارسال دعوتنامه در پیش است و یک متقاضی برای چند برنامه واجد شرایط می‌باشد( مثلا نیروی کار متخصص فدرال و نیروی کار با تجربه کانادایی)، سیستم با ترتیب زیر متقاضی را برای یکی از برنامه ها دعوت می‌کند:

·         برنامه نامزدی استانی (PNC)

·         برنامه نیروی کار با تجربه کانادایی (CEC)

·         برنامه نیروی کار متخصص فدرال (FSWC)

·         برنامه نیروی بازرگان متخصص (FSTC)

 

دعوتنامه ی درخواست اقامت (ITA) شامل چه چیزهایی می‌شود؟

ITA، از متقاضی برای درخواست به یکی از برنامه های (PNC، CEC، FSTC، FSWC و غیره) دعوت می کند. حتی اگر متقاضی برای برنامه های دیگر هم واجد شرایط باشد، نمی‌تواند برای برنامه ای غیر از چیزی که برای آن دعوت شده است درخواست دهد.

دعوتنامه ای که برای متقاضی ارسال می‌گردد حاوی جدول زیر می‌باشد که در آن نحوه‌ی محاسبه‌ی امتیاز CRS وی در زمان دورِ ارسال دعوتنامه توضیح داده شده است:

 

شاخص روش ورود سریع

 

 

CRS سرمایه انسانی سن

 

CRS سرمایه انسانی میزان تحصیلات

 

CRS سرمایه انسانی میزان مهارت در زبان رسمی اول

 

CRS سرمایه انسانی - میزان مهارت در زبان رسمی دوم

 

CRS سرمایه انسانی تجربه کار کانادایی

 

CRS همسر - میزان تحصیلات

 

CRS سرمایه انسانی میزان مهارت در زبان رسمی اول

 

CRS سرمایه انسانی تجربه کار کانادایی

 

CRS قابلیت انتقال مهارت تحصیلات

 

CRS قابلیت انتقال مهارت تجربه کار خارجی

 

CRS قابلیت انتقال مهارت گواهی تایید صلاحیت

 

CRS استخدام از پیش هماهنگ شده

 

CRS نامزدی استانی 

نمره نهایی شما