الزامات واجد شرایط بودن ورود سریع

سیستم ورود سریع دارای یک لیست نامزدهایی است که واجد شرایط اقامت دائم در کانادا می‌باشند.

برای ورود به این لیست، متقاضیان باید حداقل برای یکی از برنامه های زیر مجموعه ی ورود سریع واجد شرایط باشند. امتیازی که به متقاضی تعلق می‌گیرد بر اساس اطلاعات موجود در پروفایل وی بوده و تحت تاثیر مهارت ها و تجربیات اوست.

برای آنکه یک متقاضی از میان لیست نامزد ها انتخاب شود باید جزء نمره های برتر لیست باشد. در صورتی که برای یک متقاضی دعوتنامه ارسال شود به این معنیست که او می تواند درخواست اقامت دائم بدهد.

 

واجد شرایط بودن برای لیست نامزدها

هر کدام از برنامه های زیر مجموعه ی روش ورود سریع الزامات خود را دارد. این برنامه ها عبارتند از:

·         برنامه نیروی کار متخصص فدرال

·         برنامه نیروی بازرگان متخصص فدرال

·         برنامه نیروی کار با تجربه کانادایی

·         بخشی از برنامه نامزدی استانی

 

سیستم جامع رده بندی (CRS)

سیستم جامع رده بندی سیستمی است بر پایه ی امتیاز که برای بررسی و امتیاز دهی به پروفایل متقاضیان مورد استفاده قرار گرفته و رتبه ی آنها را در لیست نامزدها تعیین می‌کند.

نمره ای که CRS به متقاضی می دهد مربوط به بخش هایی از پروفایل اوست که در زیر به آنها اشاره شده است:

·         مهارت ها

·         تحصیلات

·         میزان تسلط بر زبان

·         تجربه کاری

·         فاکتورهای دیگر

موارد زیر نیز می تواند برای متقاضی امتیاز اضافه در بر داشته باشد:

·         داشتن دیپلم یا گواهینامه کانادایی

·         داشتن پیشنهاد کار

·         نامزدی استانی

 

 

فرمول سیستم جامع رده بندی

نمره ای که در سیستم جامع رده بندی (CRS) به متقاضی تعلق می‌گیرد شامل یک بخش امتیازات  اصلی 600 امتیازی و یک بخش امتیازات اضافه 600 امتیازی است. پس امتیاز متقاضی در مجموع از 1200 محاسبه می شود.

 

بخش امتیازات اصلی: تا سقف 600 امتیاز

1. فاکتورهای مربوط به مهارت و تجربه

2. فاکتور های مربوط به همسر، از جمله تسلط بر زبان و میزان تحصیلات وی

3. قابلیت انتقال مهارت ها، از جمله تحصیلات و تجربه کاری

 

 

بخش امتیازات اضافه: تا سقف 600 امتیاز

1. داشتن دیپلم یا گواهینامه کانادایی

2. داشتن پیشنهاد کار

3. داشتن نامزدی استانی

4. داشتن برادر یا خواهری که شهروند کانادا بوده و یا اقامت دائم کانادا را داشته باشد.

5. تسلط بر زبان فرانسوی

 امتیازات اصلی + امتیازات اضافه = امتیاز نهایی متقاضی


- محاسبه گر امتیاز اکسپرس اینتری