درباره نیروی متخصص کبک

هدف از برنامه نیروی متخصص کبک جذب متقاضیانی است که بر اساس شرایط مخلتف دارای امتیاز لازم برای انتخاب به عنوان متخصص کبک گزینش شوند.

کبک در خصوص گزینش مهاجرین خود با دولت کانادا در امر مهاجرت قرارداد ویژه ای دارد. این استان دارای قوانین خاص خود برای انتخاب مهاجران است که به خوبی زندگی خود را در آنجا تطبیق دهند.

انتخاب بر اساس یک سری از عوامل مختلف صورت میگیرد. امتیاز کلی پس از سنجش هر کدام از این عوامل صورت می گیرد. ارزیابی درخواست شما کمک خواهد کرد تا تعیین کنید که آیا تعداد کافی از امتیازات انتخاب شده توسط Québec را به دست آورید.

چارچوب امتیازبندی :

تحصیلات (سطح تحصیلات و زمینه آموزش).

سابقه کاری

سن متقاضی

دانش زبان فرانسه و انگلیسی

سابقه اقامت قبلی در کبک و داشتن رابطه خانوادگی با یک شهروند کانادایی یا یک مهاجر دائم کبک

داشتن یک پیشنهاد اشتغال معتبر (این امر تنها در صورتی است که شما پیشنهاد شغلی دریافت کرده باشید که شرایط خاصی را از کارفرمای Québec دریافت کرده است.)

خصوصیات مربوط به همسر قانونی در صورت شمول

عوامل دیگری که در نظر گرفته می شوند: تعداد کودکان زیر 22 سال که همراه شما به کبک می باشد

ظرفیت برای تامین مالی (شما باید تأیید کنید که برای تامین نیازهای خود و خانواده تان در حداقل سه ماه اول پس از ورود به کبک از توانایی لازم برخوردار می باشید).