الزامات واجد شرایط بودن برای نیروی متخصص فدرال


الزامات واجد شرایط بودن برای نیروی متخصص فدرال:

حداقل ملزومات

تجربه‌ی کارِ تخصصی

تجربه‌ی کار تخصصی شما باید شرایط زیر را داشته باشد:

·        با شغلِ اولیه‌ی شما در طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) یکی باشد.

·        مربوط به 10 سالِ گذشته باشد.

·        از نوع کارِ در ازای حقوق باشد (کار داوطلبانه و کارآموزی مورد قبول نیست)

·        در طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) سال 2016، جزء تخصص‌های نوع 0 و یا تخصصِ در سطحِ A یا B باشد.

·        حداقل به مدتِ یکسال کارِ 30 ساعت در هفته و معادلِ 1560 ساعت کار باشد که می‌تواند  بصورتِ زیر نیز باشد:

-         کار تمام وقتِ مدت 30 ساعت در هفته و به مدتِ 12 ماه = 1560 ساعت کار

-         کار پاره وقتِ 15 ساعت در هفته و به مدتِ 24 ماه = 1560 ساعت کار

-         کار تمام وقت در بیش از یک کارِ 30 ساعت در هفته و به مدتِ یکسال = 1560 ساعت کار

شما باید نشان دهید که تمامی مسئولیت‌هایی که توسط NOC برای شغل شما تعریف شده است را انجام داده‌اید. و این شامل بیشترِ مسئولیت‌های موجود در لیست می‌باشد.

اگر نتوانید تطابق تجربه‌ی کاری خود را با شرحِ شغلِ ارائه شده توسط NOC نشان دهید، شما واجد شرایط اقدام برای این برنامه نمی‌باشید.

تسلط بر زبان

شما باید:

·        شما باید در یکی از آزمون‌های معتبر زبان شرکت کرده و در زمینه‌های زیر نمره‌ی لازم را دریافت نمایید:

o       نوشتن

o       خواندن

o       گوش دادن

o       صحبت کردن

·        شما باید در هر 4 شاخه‌ی بالا حداقل نمره‌ی 7 را در سیستمِ سنجِش زبان کانادا (CLB) کسب نمایید.

·        نتایج آزمون زبان خود را در پروفایلِ روش ورود سریع خود وارد نمایید.

شما باید نشان دهید که حد نصاب لازم را برای زبان انگلیسی و یا فرانسوی کسب نموده‌اید. اگر آزمونی که نتایج آنرا گزارش کرده‌اید مربوط به بیش از 2 سال قبل از تاریخ ارائه درخواست اقامت دائم شما باشند، مورد قبول نخواهد بود.

تحصیلات

اگر در کانادا تحصیل کرده‌اید باید مدرکی مربوط به یکی از موارد زیر داشته باشید:

·        مدرک دبیرستان کانادایی

·        مدرک دانشگاهی کانادایی

اگر در خارج از کانادا تحصیل نموده‌اید باید موارد زیر را داشته باشید:

·        گواهی نامه‌ی مدرک تحصیلی (ECA) که توسط یک نهاد معتبر صادر شده باشد و نشان دهد که مدرک شما معادل یکی از مدرک‌های کاملِ تحصیلی دبیرستانی و یا دانشگاهی کانادا است.

معیارهای انتخاب

اگر شما تمامی شرایط اولیه را داشته باشید، درخواست نامه‌ی شما بر اساس معیار‌های زیر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت:

·        سن

·        تحصیلات

·        تجربه‌ی کاری

·        داشتنِ پیشنهادِ شغلی در کانادا

·        میزان تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی

·        میزان وفق پذیری با شرایط جدید زندگی

تمامی این معیارها، سیستم 100 نمره‌ای ارزیابی نیروهای متخصص فدرال را تشکیل می‌دهند. نمره‌ی شما بر اساس شرایط شما در هر یک از 6 موردِ بالا محاسبه گردیده و نمره‌ی نهایی شما نشان می‌دهد که واجد شرایط روش ورود سریع هستید یا خیر. در حال حاضر حداقل نمره‌ی مورد نیاز 67 می‌باشد.

توانایی مالی

شما باید ثابت کنید که توان مالی کافی برای حمایت از خود و خانواده تان در بدو ورود به کانادا را دارا هستید، مگر اینکه:

·        توانایی قانونی کار در کانادا را داشته باشید.

·        یک پیشنهاد شغلی از یک کار فرمای کانادایی داشته باشید.

متقاضی اصلی

اگر شما عمل تقاضا را انجام می‌دهید، شما متقاضی اصلی هستید.

اگر متاهل هستید، تنها یکی از شما و آن هم در صورتی می‌توانید بصورت متقاصی اصلی برای روش ورود سریع درخواست دهید که:

·        ازدواج کرده باشید.

·        هر دو واجد شرایط تقاضا به عنوان نیروی متخصص فدرال باشید.

متقاضی اصلی شما باید شخصی باشد که:

·        واجد شرایط باشد.

·        بیشترین نمره را در بخش ارزیابی کسب کرده باشد.

·        بیشترین نمره را در سیستم رده‌بندی جامع برای روش ورود سریع کسب نماید.

سایر نیازمندی‌ها

1. شما باید مجاز به زندگی در کانادا باشید.

2. باید قصد زندگی خارج از کبک را داشته باشید.