ویزای توریستی

مهاجرت
بازدید: 15

برنامه مهاجرتی والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در سال 2020

وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) به دلیل شرایط فعلی و تمرکز کامل بر پاسخگویی به شیوع جهانی بیماری کووید-19، آغاز پذیرش برنامه مهاجرتی والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها (PGP) 2020، به تاخیر انداخته است. آغاز فراخوان برای افرادی که برای این مسیر مهاجرتی برنامه ریزی کرده بودند، طی هفته‌های آینده پیش بینی شده بود. با توجه به شرایط موجود، وزارت مهاجرت کانادا تصمیم گرفته است که مانند دیگر بخش‌های دولت، تمام توان خود را صرفاً بر روی پاسخگویی به این همه گیری جهانی بگذارد.

این نکته حایز اهمیت است که، هنگامی که والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به کانادا رسیدند (کسانی که پیش از این درخواست آن‌ها در روند بررسی قرار داشت)، این تاخیر موقت صورت گرفته در اجرای این برنامه مهاجرتی، بر روی آن‌ها تاثیری ندارد و روند بررسی درخواست آن‌ها ادامه خواهد داشت.

دولت کانادا همچنان به اتحاد و در کنار هم قرار گرفتن خانواده‌ها به طور کامل متعهد است و IRCC نیز متعهد است که مسیر این برنامه مهاجرتی را هر چه سریعتر باز کند. جزییات مربوط به بازگشایی مسیر مهاجرتی PGP به محض دسترسی، از طریق رسانه‌های مختلف اعلام خواهد شد. 

بازدید: 791تاریخ انتشار : 1399/01/25