ویزای توریستی

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 92

جزئیات نهایی برنامه سرمایه گزاری کبک در سال 2018

سرمایه گزاری در کشور کانادا
بازدید: 1992

تمدید خودکار گواهینامه پذیرش دانشجویان در کبک

آخرین اخبار تحصیلی کانادا
بازدید: 842

دلایل عمومی رد درخواست اجازه تحصیل کانادا را بدانیم!

آخرین اخبار تحصیلی کانادا
بازدید: 1595

معرفی مسیرهای بهبود یافته مهاجرت استانی کانادا

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 852

اصلاحات مجدد در برنامه تجربه کبکی

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 1283

دلایل عمومی رد درخواست اجازه تحصیل کانادا را بدانیم!

 دلایل عمومی رد درخواست اجازه تحصیل کانادا را بدانیم!

 

هر زمان پرونده ای به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود دو نتیجه خواهد داشت، یا پذیرفته می شود و یا رد. هر گاه درخواستی رد می شود افسر اداره مهاجرت موظف است دلایلی برای رد درخواست متقاضی به او ارائه دهد.

لازم به ذکر است خیلی از این دلایل به صورت قالبی برای افراد ارائه شده و در نتیجه صحبت با افراد مختلف، دفاتر حقوقی دیگر و همچنین اخبار عمومی بدست آمده است . همچنین ممکن است برخی از این موارد لزوماً در قبال متقاضیان صدق نکند اما جمله بندی های افسران اداره مهاجرت معمولا یکسان می باشد.

در اینجا به شرح دلایل مرسوم رد درخواست ها برای اجازه تحصیل، اجازه کار و ویزای توریستی کانادا می پردازیم.

برایند نظرات افسران اخیراً در قبال پرونده های تحصیلی رد شده به قرار زیر می باشد.

 

دلایل مرسوم رد پرونده ها:

-        متقاضی مدارک جعلی ارائه کرده است.

-        انگیزه اقتصادی متقاضی به ماندن در کانادا بیشتر است.

-        تمکن مالی کافی نبوده است.

-        متقاضی جایگاه اقتصادی اش در کشور مبدا مستحکم نبوده است.

-        میزان سفرهای بین المللی متقاضی ناکافی متقاضی نمی تواند گواه بر اطمینان از بازگشت وی در پایان سفرش به کانادا باشد.

-        شروع دوره تحصیلی / کار متقاضی گذشته است.

-        قصد از سفر (تحصیل) مبهم است.

-        پرونده به شکل ضعیفی گردآوری شده است.

-        قصد از تحصیل و انگیزه تحصیل در در شرایط کنونی با توجه به پیشینه تحصیلی و شغلی متقاضی کافی نمی باشد.

-        اتمام دوره تحصیلی مورد نظر کمک مشخصی به افزایش حقوق یا جایگاه متقاضی پس از برگشتش به کشور مبدا نمی کنند.

-        متقاضی می توانسته این دوره را در کشورش یا کشورهای هم جوار با هزینه کمتری به انجام برساند.

-        تعلقات خانوادگی برای برگشتن کم است.

بازدید: 1595تاریخ انتشار : 1398/12/26