مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع مهاجرت به کانادا
بازدید: 886

دو تغییر بزرگ در آزمون CELPIP

مهاجرت
بازدید: 1203

به روز رسانی برنامه نیروی کار ماهر خارجی استان منیتوباتغییرات

تاریخ اجرا

مسیر نیروی کار ماهر خارجی منیتوبا تغییرات ضوابط مربوط به مسیر اکسپری انتری

ژانویه2018

مسیر نیروی کار ماهر خارجی منیتوباتغییرات ضوابط مربوطه EOIمسیر

ژانویه2018

تغییرات فنی پذیرش آنلاین منیتوبا

Q3 2018*

مسیر نیروی کار ماهر خارجی منیتوبا تغییرات ضوابط مربوط

Q3 2018*

* تاریخها مشخص نیستند

 
 

 توجه : پرونده های قبلی مطابق با پذیرش های قبلی اجرا می شود

 

SWOمسیر نیروی کار ماهر خارجی مخصوص افرادی است که از خارج از کشور از یکی از راههای زیر ارتباط برقرار نمایند:- اسپانسر شیپی اعضای خانواده یا دوستان- تحصیلات قبلی یا سوابق کاری در استان- دعوت نامه به درخواست مستقیما از MPNP به عنوان بخشی از مشاغل مورد نیاز استان برای این برنامه دوراه وجود دارد:- مسیر اکسپرس انتری منیتوبا- مسیرمنابع انسانی برای پذیرش هر یک از مسیرها باید حداقل شرایط هر مسیر را داشته باشید و 60امتیاز کسب نمایید. مسیر اکسپرس انتری منیتوبا:مسیر اکسپرس انتری مینیتوبا (EE) برای متقاضیانی مناسب است که شرایط اجتماعی مناسب از طریق بالابودن مهارت، سطح آموزش، و تجربه مربوط به لیست مشاغل مورد تقاضا در مانیتوبا و یاافراد خانواده نزدیک در مانیتوبا داشته باشند. همچنین متقاضیانی که واجد شرایط یک جریان دیگر MPNP هستند و شرایط مسیر اکسپرس انتری را هم دارند و پروفایل آنها باز است و60امتیاز بدست آورند برای منیتوبا پذیرفته می شوند..

مسیر نیروی کار ماهر-اکسپرس انتری خارجی استان منیتوبا

معیار

حداقل شرایط

اکسپرس انتری

پذیرش اکسپرس انتری با ارائه یک مدرک معتبر اکسپرس انتری و کد مورد تایید شغلی.

سابقه کار

حداقل 6ماه سابقه ی کاری در مشاغل مورد نیاز استانباید یک برنامه ی کاری ارائه دهید

وضعیت زبان

سطح زبان بستگی به ردیف شغل دارد.حداقل CLB/NCLC 7 برای NOC 0 or Aحداقل CLB/NCLC 6 برای NOC B

تحصیلات

حداقل یک سال تحصیلات دانشگاهی یا کالج مورد تایید کانادابعضی مشاغل نیاز به مجوز گواهینامه های خاص دارند که برای ارزیابی مهارتی باید به سازمان های مورد نظر مراجعه شود..

سن

حداقل سن 18 سال

انطباق پذیری

نشان دادن توانایی اداره ی زندگی و سکونت در استان منیتوبا از نظر اقتصادیوداشتن بستگانی در استان منیتوبا که حداقل یک سال زندگی در استان کرده باشندیاداشتن دعوتنامه ی استانی MPNP.

سرمایه ی لازم

نشان دادن اینکه شرایط مالی حداقل زندگی در استان را حداقل برای 6 ماه دارد

 مسیر منابع انسانی این مسیر برای متقاضیانی مناسب است که ، با لیست مشاغل درخواست شده در مانیتوبا مطابقت دارند و کسانی که پیش از ورود به مانیتوبا توانایی خود را برای پیوستن به بازار کار استان نشان می دهند..

مسیر نیروی کار ماهر استان منیتوبا-منابع انسانی

معیار

حداقل شرایط

سابقه ی کاری

سابقه ی کاری باید تمام وقت و برای مدت حداقل شش ماه باشد. حداقل شش ماه است، اما نمره برای سابقه ی کمتر از یک سال امتیازی کسب نمی شود. تجربه کاری باید در شغل مورد نظر در فهرست مشاغل باشد. باید یک برنامه ی کاری کامل ارسال کنید

سطح زبان

حداقل سطح زبان بستگی به رده ی شغل دارد:حداقل CLB/NCLC 7 برای مشاغلی که نیاز به گواهی نامه های شغلی دارندحداقل CLB/NCLC 6 برای مشاغل تجاریحداقل CLB/NCLC 5 برای سطوح شغلی NOC 0, A, or B برای زبان دوم اگر سطح بالاتر از5باشد،امتیاز اضافی تعلق می گیرد

تحصیلات

حداقل یک سال تحصیلات دانشگاهی یا کالج مورد تایید کانادابعضی مشاغل نیاز به مجوز گواهینامه های خاص دارند که برای ارزیابی مهارتی باید به سازمان های مورد نظر مراجعه شود..

انطباق پذیری

نشان دادن توانایی اداره ی زندگی و سکونت در استان منیتوبا از نظر اقتصادیوداشتن بستگانی در استان منیتوبا که حداقل یک سال زندگی در استان کرده باشندیاگذراندن تحصیلات دانشگاهی در استان منیتوبا طی 5سال گذشتهیاداشتن سابقه ی کاری در استان طی5سال گذشتهیاداشتن دعوتنامه استانیMPNP افراد متاهل برای همسر خود نیز باید مدرک حداقل لیسانس دانشگاهی و سطح زبان 5ارائه دهند

سن

حداقل سن 18.شرط حداکثر ندارد ولی به سن بالای 45امتیازی تعلق نمی گیرد

سرمایه ی لازم

نشان دادن اینکه شرایط مالی حداقل زندگی در استان را حداقل برای 6 ماه دارد

 

بازدید: 2970تاریخ انتشار : 1396/09/16