سرگرمی های رایگان شهر مونترال در مارچ 2020

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 1536

مهاجرت به کانادا از طریق استارت آپ

انواع مهاجرت به کانادا
بازدید: 2972

جزئیات نهایی برنامه سرمایه گزاری کبک در سال 2018

سرمایه گزاری در کشور کانادا
بازدید: 2594

مهاجرت به کانادا از طریق خرید ملک

انواع مهاجرت به کانادا
بازدید: 2647

دو تغییر بزرگ در آزمون CELPIP

 قوانین آزمون CELPIP برای بهتر شدن شرایط متقاضیان اقامت دائم و یا شهروندی کانادا، تغییراتی را به خود دیده است. آزمون CELPIP یکی از تنها دو آزمونی است که توسط وزارت مهاجرت، پناهدنگان و شهروندی کانادا برای اثبات مهارت در زبان انگلیسی پذیرفته می‌شود.

در حال حاضر شرکت کنندگان در این آزمون می‌توانند در صورت نارضایتی از نتیجه‌ی آزمون، تا 6 ماه پس از تاریخ آزمون، درخواست بررسی مجدد نتیجه‌ی آزمون را داشته باشند. پیش از این شرکت کنندگان تنها 6 هفته فرصت برای ارایه‌ی این درخواست داشتند.

همچنین شرکت کنندگان در این آزمون می‌توانند در مدت زمان بسیار کوتاهی نسبت به تست قبلی، تنها با فاصله‌ی 4 روز، دوباره تست را انجام دهند. این یک تغییر بزرگ نسبت به مدت زمان فاصله‌ی بین دو آزمون در گذشته محسوب می‌شود. پیش از این متقاضیان باید یک دوره‌ی 30 روزه را به انتظار می‌نشتند.

مدیران شرکت برگزارکننده آزمون گفته‌اند که این تغییرات بر اساس نظرات دریافت شده از شرکت کندندگان در آزمون ایجاد شده‌اند.

مدیر بخش خدمات مشتری این شرکت در یک خبر گفته است: " با تغییرات ایجاد شده در قوانین آزمون CELPIP به دنبال ایجاد شرایط بهتر برای متقاضیان اقامت دائم، شهروندی و گواهینامه‌ی حرفه‌ای بودیم."

بازدید: 2098تاریخ انتشار : 1398/05/06