وزیر جدید مهاجرت کانادا شان فریزر است

اخبار روز کانادا
بازدید: 559

همایش بزرگ مهاجرت به کانادا و استرالیا - مشهد - بهمن 1397

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 2903

صدور ویزای بازدیدکنندگان

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 1481

تمدید خودکار گواهینامه پذیرش دانشجویان در کبک

آخرین اخبار تحصیلی کانادا
بازدید: 1444

مهاجرت از طریق گزینش برنامه های استانی کانادا

انواع مهاجرت به کانادا
بازدید: 345

پورتال آریما برای مهاجرت نیروی کاری ماهر در کبک باز شد

آخرین اخبار مهاجرت به کانادا
بازدید: 3234

Express Entry رکوردهای جدیدی در سه ماهه سوم 2018 ثبت کرده است

 سیستم Canada Express Entry در سه ماهه سوم  سال 2018 چندید رکورد چنین از خود بر جای گذاشت. سیستم EE در این دوره مشخص زمانی، بیشترین دعوتنامه را برای ارایه درخواست متقاضیان (ITAs) فرستاده است که به عنوان بزرگترین گزینشبا بالاترین امتیاز مورد نیاز سیستم رده بندی، شناخته می‌شود.

 

Canada Express Entry: رکوردهای جدید

در طی ماه‌های جولای، آگست و سپتابر 2018 CEE 22.800 دعوتنامه برای متقاضیان ارسال کرده است. این تعداد بیشترین تعداد دعوتنامه‌های ارسالی در یک بازه‌ی زمانی سه ماهه از زمان راه اندازی سیستم EE در سال 2015 محسوب می‌شود. تنها در ماه جون 7500 دعوتنامه در جریان دو گزینشبرای متقاضیان فرستاده شد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. این روند در ماه‌های جولای و آگست نیز ادامه داشت و در طی این دو ماه نیز 7500 دعوتنامه ارسال شد. نکته‌ی بسیار جالب این است که در ماه سپتامبر تعداد دعوتنامه‌های ارسالی به 7800 دعوتنامه رسیده است. در جریان گزینشکه در 5 سپتامبر برگذار شده بود،وزارت مهاجرت کانادا 3900 دعوتنامه برای متقاضیان ارسال کرد که تا آن زمان بالاترین تعداد در یک مرحله گزینشمحسوب می‌شده است.

 

گزینش های پر تعداد

وزارت مهاجرت کانادا حجم گزینش ها در ماه‌های جولای و آگوست حفظ کرد و این روند ادامه روند رو به رشدی بود که وزارت مهاجرت کانادا در دسامبر 2017 در نظر گرفته بود. از آن زمان وزارت مهاجرت حجم گزینشها را به تدریج افزایش داد که این میزان افزایش بین 250 تا 500 بوده است. وزارت مهاجرت در هر یک از چهار مرحله از ارسال دعوتنامه‌ها برای متقاضیان، 3.750 دعوتنامه در ماه‌های جولای و آگست ارسال می‌کرد. اما در ماه سپتامبر میزان دعوتنامه‌های ارسالی از 3900 به به 3500 کاهش یافت.

 

در راستای برنامه

در طول سه ماهه سوم سال 2018، میزان امتیاز مورد نیاز برای همه‌ی برنامه‌های EE در همان محدوده 440 تا 445 ماند. کارشناسان عقیده دارند اگر وزارت مهاجرت حجم گزینشرا در همین میزان حفظ کند، تعداد دعوتنامه‌های ارسالی از دعوتنامه‌های سال گذشته پیشی خواهد گرفت. همانطور که در برنامه‌های مهاجرت‌های چند ساله کانادا پیش بینی شده است، دولت قصد دارد تا 74.900 مهاجر در سال 2018 بپذیرد.

بازدید: 2681تاریخ انتشار : 1397/08/06