دوره های تحصیلی آنلاین

اخبار روز کانادا
بازدید: 163

گزارش شغلی جوشکار

جاب آفر
بازدید: 51

گزارش شغلی الکترونیک صنعتی

اکسپرس اینتری
بازدید: 27

کبک تاریخ سهمیه‌های جدید برنامه مهاجرتی کسب و کار را اعلام کرد

 کبک تاریخ سهمیه‌های جدید برنامه مهاجرتی کسب و کار را اعلام کرد

 

استان کبک سهمیه‌های جدید ورودی‌های برنامه‌های مهاجرت سرمایه گذاری، کارآفرینی و خود اشتغالی را اعلام کرد. برنامه سرمایه گذاری کبک از تاریخ 10 سپتامبر 2018 تا 15 مارچ 2019 برای پذیرش 1500 فرصت کاری باز است. از این میزان سهمیه، 1.235 سهمیه متعلق به درخواست‌های کارآفرینی از چین است.

سرمایه گذاران علاقه مندی که نتایج مثبت ارزیابی دولت کبک را ارایه کرده‌اند می‌توانند با ارایه مدارک مهارت متوسط رو به پیشرفته زبان فرانسوی از معافیت سهمیه و باز‌ی زمانی مشخص شده بهره مند شوند. در میان معیارهای دیگر، درخواست کنندگان برنامه سرمایه گذاری کانادا باید دارایی خالص و آستانه سرمایه گذاری جدیدی داشته باشند که نسبت به رقم گذشته تجدید نظر شده است. این مبلغ 2 میلیون دلار کانادایی برای دارایی خالص و 1.2 میلیون دلار کانادایی برای آستانه‌ی سرمایه گذاری است که از 2 آگست به اجرا در آمده است. این مبلغ در شروط سرمایه گذاری گذشته، به ترتیب 1.6 میلیون دلار کانادایی و 800.000 دلار کانادایی بود.

 

 

برنامه کارآفرینی کبک

کبک می‌تواند در بخش اول سهمیه جدید برنامه کارآفرینی خود 25 درخواست را تایید کند. 35 درخواست نیز در بخش دوم مورد تایید قرار خواهند گرفت که از تاریخ 15 آگست تا 31 مارچ 2019 به طول خواهد انجامید. معیارهای دوره جدید از تاریخ 2 آگست به اجرا در آمده است. کارآفرینان علاقه مندی که نتایج مثبت ارزیابی دولت کبک را ارایه کرده‌اند می‌توانند با ارایه مدارک مهارت متوسط رو به پیشرفته زبان فرانسوی از معافیت سهمیه و باز‌ی زمانی مشخص شده بهره مند شوند.

تمرکز بخش اول بر روی استارت آپ‌هایی است که توسط اکنوباتور‌ها(مراکز رشد) / شتاب دهنده‌های کسب و کار و یا دانشگاه‌ پشتیبانی می‌شوند. بخش دوم نیز به کسب و کارهای تحت مالکیت و کسب و کارهایی که سهام آن‌ها در اختیار صاحب آن است اختصاص دارد.

در بخش اول و در کنارهای معیار های یاد شده، وزارت مهاجرت کبک معیارهای مشخص دیگر را نیز قید کرده است که آن‌ها را نام می‌بریم:

·         کسب حد نصاب امتیاز با توجه به جدول معیارهای کلاس‌ اقتصاد کبک.

·         اقامت در کانادا برای ایجاد یک شرکت کارآفرینی که به طور شخصی و یا با شراکت فردی دیگر راه اندازی شده باشد و دریافت پیشنهاد از یک شتاب دهنده یا یک انکوباتور و یا یک مرکز کارآفرینی دانشگاهی.

در بخش دوم تمرکز بر روی یک شرکت کارآفرینی است که فرد متقاضی آن را ایجاد کرده و یا به دست آورده است. در این بخش نیز در کنار معیارهای مورد نیاز دیگر، یک کارآفرین خارجی به این موارد نیز نیاز خواهد داشت:

·         در اختیار داشتن (به تنهایی یا به همراه همسر) 25 درصد از سهام شرکتی که خود تاسیس کرده است و یا داشتن حداقل 51 درصد از سهام شرکتی که به دست آورده است. ارزش این مشارکت باید برابر یا بیشتر از مبلغ راه اندازی یک پروژه تجاری باشد.

·         در اختیار داشتن مدیریت شرکت و یا حضور در هیئت مدیره شرکت و داشتن نقش فعال در مدیریت روزانه

·         داشتن حداقل 300.000 دلار کانادایی سپرده برای متقاضیانی که قصد ایجاد شرکت در مونترال را دارند و حداقل 200.000 دلار برای کسانی که قصد ایاد شرکت در منطقه خارج از شهر مونترال را دارند.

·         کسب حد نصاب امتیازها بر اساس جدول امتیازات انتخاب کارآفرین.

·         داشتن حداقل 900.000 دلار کانادایی به عنوان منابع مالی.

 

خود اشتغالی اقتصادی

کبک می‌تواند از تاریخ 15 آگست 2018 تا 31 مارچ 2019، 50 درخواست برنامه خود اشتغالی را تایید کند. متقاضیان خود اشتغالی علاقه مندی که نتایج مثبت ارزیابی دولت کبک را ارایه کرده‌اند می‌توانند با ارایه مدارک مهارت متوسط رو به پیشرفته زبان فرانسوی از معافیت سهمیه و باز‌ی زمانی مشخص شده بهره مند شوند.

از تاریخ 2 آگست که مراحل تایید متقاضیان آغاز شده است، متقاضیان باید حداقل 100.000 دلار کانادایی به عنوان دارایی خاص داشته باشند. متقاضیان مستقر در مونترال باید با مبلغ 50.000 دلار کانادایی در یکی از موسسات مالی محلی ثبت نام کنند. این میزان سپرده برای متقاضیان خارج از مونترال 250.000 دلار کانادایی می‌باشد.

 

بازدید: 1912تاریخ انتشار : 1397/05/17