مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع مهاجرت به کانادا
بازدید: 1090

جزئیات نهایی برنامه سرمایه گزاری کبک در سال 2018

بر این اساس تعداد پرونده قابل پذیرش 1900 نفر می باشد که از این تعداد حداکثر 1235 نفر آن می تواند به شهروندان متقاضی از جمهوری خلق چین (همچنین شامل هنگ کنگ و ماکائو) خواهد بود.

همچنین تاریخ دریافت پرونده ها از 10 سپتامبر 2018 الی 15 مارس 2019 خواهد بود.

 

استثنا در خصوص نوبت و اولویت پذیرش شامل حال افرادی خواهد شد که دارای دانش زبان فرانسوی پیشرفته بوده و می توانند مدرک زبان مورد تایید اداره مهاجرت را ارائه کنند.

بازدید: 1765تاریخ انتشار : 1397/05/10