فهرست موسسات آموزشی مجاز به روش مهاجرتی آتلانتیک

 

فهرست موسسات آموزشی مجاز به روش مهاجرتی آتلانتیک

 

چنانچه در هر کدام از موسسات آموزشی دولتی زیر واقع در استان های حوزه آتلانتیک کانادا دوره ای حداقل ۲ ساله را اتمام برسانید میتوانید تحت برنامه فارغ التحصیلان آتلانتیک مهاجرت نمایید.

 

فهرست موسسات طرف همکاری دریچه مهاجرت مجاز به روش مهاجرتی آتلانتیک

ردیف

استان

نام موسسه

1.       

نیوبرانزویک

Mount Allison University

2.       

نیوبرانزویک

Saint Thomas University

3.       

نیوبرانزویک

Université de Moncton

4.       

نیوبرانزویک

University of New Brunswick & University of New Brunswick Saint Jean

5.       

نیوبرانزویک

New Brunswick College of Craft and Design

6.       

نیوفاندلند

Memorial University of Newfoundland

7.       

نوواسکوشیا

Acadia University

8.       

نوواسکوشیا

Cape Breton University

9.       

نوواسکوشیا

Mount Saint Vincent University

10.   

نوواسکوشیا

Saint Francis Xavier University

11.   

نوواسکوشیا

Saint Mary’s University

12.   

جزیره پرنس ادوارد

University of Prince Edward Island

 

فهرست سایر موسسات مجاز به روش مهاجرتی آتلانتیک

ردیف

استان

نام موسسه

1.       

نیوبرانزویک

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

2.       

نیوبرانزویک

Maritime College of Forest Technology

3.       

نیوبرانزویک

New Brunswick Community College

4.       

نیوفاندلند

College of the North Atlantic

5.       

نوواسکوشیا

Atlantic School of Theology

6.       

نوواسکوشیا

Dalhousie University

7.       

نوواسکوشیا

Nova Scotia College of Art and Design

8.       

نوواسکوشیا

Nova Scotia Community College

9.       

نوواسکوشیا

Université Sainte-Anne

10.   

نوواسکوشیا

University of Kings College

11.   

جزیره پرنس ادوارد

Collège de lÎle

12.   

جزیره پرنس ادوارد

Holland College

 


شرایط واجدیت برای فارغ التحصیلان از استان های حوزه آتلانتیک

 

برای مجاز شدن از این روش، فارغ التحصیلان از استان های حوزه آتلانتیک باید:

 

-          دوره تحصیلی ای را طی نموده باشند که دارای چنین شرایطی باشد:

o        دوره تحصیلی حداقل ۲ ساله در یک مرکز آموزش عالی دولتی در استان های آتلانتیک (اعم از نیوبرانزویک، نووا اسکوشیا، جزیره پرنس ادوارد و نیوفاندلند و لابرادور طی شده باشد. (فهرست موسسات آموزشی مجاز به روش مهاجرتی آتلانتیک)

-          پیشنهاد شغلی داشته باشند که دارای این شرایط باشد:

o        حداقل یک سال تا بعد از کسب اقامت دایم معتبر باشد.

o        توسط کارفرمای مورد تایید ارایه شده باشد.

o        پیشنهاد شغلی در سطوح 0 و A و ‌B و یا حتی C.

o        تمام وقت (۳۰ ساعت در هفته) باشد.

o        غیر فصلی باشد

سایر شرایط:

-          در 12 ماه قبل از دریافت درخواست اقامت دائم خود باید از موسسه آموزشی حوزه آتلانتیک فارغ التحصیل شده باشید.

-          شما در 2 سال قبل از فارغ التحصیلی، می بایست حداقل 16 ماه در یک استان آتلانتیک زندگی می کردید.

-          دوره آموزشی نمیتواند برای یادگیری زبان انگلیسی یا فرانسوی بیش از نیمی از کل دوره تحصیلی را در بر گرفته باشد.

-          دوره آموزشی از راه دور نمی تواند بیش از نیمی از کل دوره تحصیلی را در بر گرفته باشد.

-          چنانچه از کشور خود برای گذراندن این دوره تحصیلی بورسیه دریافت نموده اید و باید به کشور خود بازگردید نمی توانید از این طرح استفاده نمایید.