برنامه کارآفرینی استان کبک

 

معرفی:

برنامه کار آفرینی استان کبک یکی از روشهای پر طرفدار مهاجرتی استان کبک برای کارآفرینان دارای سابقه مالی و منابع مالی کافی است که معمولا به سرعت ظرفیت آن تکمیل میشود.

 

مزایا:

 

-          دریافت اقامت دایم کبک و سپس فدرال کانادا

-          دریافت اقامت دایم برای متقاضی و همسر و فرزندان تحت سرپرستی او

-          بهره مندی از نظام بهداشت و درمان رایگان کانادا

-          فرزندان متقاضی امکان اجازه تحصیل رایگان در مدارس کانادا را خواهند داشت.

-          در صورت انجام تحصیلات تمام وقت بعد از مقطع متوسطه امکان دریافت وام و بورسیه دانشجویی وجود دارد.

 

شرایط واجدیت در برنامه کارآفرینی کبک:

 

-          دارایی های خالص حداقل 300،000 دلار کانادا که به صورت قانونی با همسر متقاضی کسب شده است. 

-          دارا بودن حداقل دو سال تجربه کسب و کار در طی پنج سال قبل از ارسال پرونده

-          اثبات سودآور بودن فعالیت متقاضی در یکی از حوزه های کشاورزی، صنعتی یا تجاری که به تنهایی یا با همراهی همسر کنترل حداقل 25٪ از ارزش سرمایه کلی آن کسب و کار را در اختیار داشته باشد.

-         ارایه سابقه مدیریت فعالانه و تمام وقت کسب و کار و داشتن مسئولیت ها و وظایفی در حوزه های مختلف آن کسب و کار از جمله برنامه ریزی، مدیریت و کنترل مواد مادی، مالی، منابع انسانی و غیره،

منظور از تمام وقت بودن کسب و کار بدان معنی است که فرد تمام وقت خود را به مدیریت در تمام دوره مورد نظر اختصاص داده است.

 

توجه: امتیازات بر اساس مدت زمان مسئولیت پذیری و اتخاذ تدابیر کامل چنین مسئولیت هایی داده می شود.

 

تشکیل پرونده در این روش باید تحت یکی از دو جزء برنامه زیر ارائه شود:

 

-          ایجاد یک پروژه کسب و کار: ارائه یک پروژه تجاری با هدف ایجاد یا کسب یک کسب و کار (کشاورزی، صنعتی یا تجاری) در کبک که شما خودتان را مدیریت می کنید یا اینکه شما به عنوان مدیر عامل و شریک عملیات در روزانه پایه شما باید به تنهایی یا با همراهی همسر یا همسر قانونی خود، حداقل 25 درصد از حقوق سرمایه را با ارزش حداقل 100،000 دلار کانادایی کنترل کنید.

-          کسب کسب و کار در جزء Québec: در Québec به تنهایی یا با همراهی همسر قانونی خود، حداقل 25٪ از سرمایه در یک کسب و کار (کشاورزی، تجاری یا صنعتی) با ارزش حداقل 100،000 دلار .

 

سایر فاکتورها:

 

-          سن متقاضی

-          سطح تحصیلات

-          مهارت های زبانی

-          ویژگی های شخصی متقاضی و میزان آشنایی با استان کبک

 

علاوه بر این، پس از ورود به کبک، متقاضی باید طی حداقل یکسال از سه سال مدت حضور خود به عنوان دارنده اقامت دایم:

 

-          اقدام به ایجاد یک کسب و کار کشاورزی، تجاری یا صنعتی نماید که،

-          حداقل 25 درصد از ارزش سرمایه آن کسب و کار از آن وی بوده که حداقل 100،000 دلار کانادا ارزش آن باشد، و

-          به شکل تمام وقت و حداقل 30 ساعت در هفته در مدیریت روزانه و عملیات کسب و کار فعالیت کند، و نهایتا

-          در استان کبک سکنا گزیند.

 

چنانچه مایل به اقدام به روش کارآفرینی استان کبک هستید، لطفا جهت بررسی واجدیت شرایط خود و احیانا شروع پروسه ابتدا فرم ارزیابی رایگان دریچه مهاجرت را تکمیل نموده و سپس با ما تماس حاصل فرمایید.