تیم دریچه مهاجرت


اعضای حقوقی تیم دریچه مهاجرت :
اعضای حقوقی تیم دریچه مهاجرت

سایر همکاران دریچه مهاجرت :  میثاق احمدی - مدیر بخش اعزام دانشجو
 


 
پریا هاجری - کارمند امور اداری

 


 
نوید یوسفی -  متخصص  شبکه

 

 

 فرشید خدارحمی - کارشناس دیجیتال مارکتینگ  و SEO